Инфлация и кредити

Инфлацията става все по-осезаема с всеки изминал ден. Това обаче не се отразява на вноските по кредитите при нас. Те остават все така постояни за целия срок на заема. Въпреки по-трудната финансова обстановка оставаме на разположение на клиентите си. Чрез възможността за отлагане и намаляване на вноски всеки може да е спокоен за платежоспособността по кредита си.

Тази услуга не е много позната на кредитоползвателите у нас. Масово беше предложена като вариант от финансовите институции в началото на Ковид кризата през 2020 г. Не е нужно да има катаклизми за да решите, че няма да платите вноската по кредита си при нас. Достатъчно е да заявите желанието си и Вашия личен кредитен експерт ще съдейства. Това не води до допълнително оскъпяване на кредита, а само до удължаване на погасителния план със съответния брой вноски. В този случай Вашият заем е в редовност, въпреки че плащане не е извършено. В Централния кредитен регистър задължението Ви стои като редовно обслужвано.